12 నెలల్లో తెలంగాణలో అధికారంలోకి కాంగ్రెస్తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు రూ. 69 వేల కోట్ల అప్పు7 ఏళ్లలో రూ. 5 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసిన కేసీఆర్తెలంగాణలో శ్రీలంక…

Untitled-1 copy

Download HealthCare App. Its 100% FREE.

Untitled-1 copy

National polytricks