ఇండియాకు కూడా కరోనా ముప్పు పొంచి ఉందన్న వార్తల నేపథ్యంలో కేంద్రం తన దృష్టిని భారత్ జోడో యాత్రపైకి మళ్ళించింది. వెంటనే భారత్ జోడో యాత్ర ఆపాలంటూ…

Untitled-1 copy

Download HealthCare App. Its 100% FREE.

Untitled-1 copy

National polytricks