మల్కాజ్‌గిరి లోక్ సభ నియోజకవర్గం – Parliament Elections Telangana 2019

Malkajgiri Lok Sabha Elections

మల్కాజ్‌గిరి లోకసభ నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *