దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో మీ ఓట్ ఎవరికి ?

దుబ్బాక నియోజకవర్గం లో కాంగ్రెస్ టికెట్ ఎవరికీ కేటాయించాలి ?
  • Add your answer

ఇతరులను కోరుకుంటే వారి పేరు యాడ్ చేయండి

దుబ్బాక నియోజకవర్గం లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?
దుబ్బాక నియోజకవర్గం లో తెరాస టికెట్ ఎవరికీ కేటాయించాలి ?
  • Add your answer

ఇతరులను కోరుకుంటే వారి పేరు యాడ్ చేయండి

దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో మీ ఓట్ ఎవరికి(Candidate) ?
  • Add your answer

add your candidate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *