రాహుల్ గాంధీతో కోదండరాం

కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు కోదండరాం సమావేశం అయ్యారు.

Rahul Gandhi

సమావేశం అనంతరం మీడియాతో కోదండరాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *