ఉద్యోగం రాదని మనస్తాపానికి గురైన సిడం మహేందర్ P.G,B.Ed(social) ఆత్మహత్య కు పాల్పడ్డాడు.

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నూతన జిల్లాల DSC వల్ల ఉద్యోగం రాదని మనస్తాపానికి గురైన సిడం మహేందర్ P.G,B.Ed(social) ఆత్మహత్య కు పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే మహేందర్ నిరుపేద విద్యార్థి DSC కోసం 4 సం. లుగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. DSC పై త్వరలో ప్రకటన వెలువడుతుందని హైదరాబాద్ లో ఆర్థిక భారం ఉన్నా అప్పుచేసి రెండుసార్లు కోచింగ్ తీసుకున్నాడు..ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ లో సోషల్ సబ్జెక్ట్ లో ఖాళీలు 40 వరకు ఉండేవి కొత్త జిల్లా ప్రకారం 3 ఉన్నాయి. కొత్త జిల్లా DSC ఉంటదని ప్రకటన చేయడం తో ఉద్యోగం రాదని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.BJP జిల్లా అధ్యక్షులు పాయల్ శంకర్ గారు వారి కుటుంబానికి 10,000 ఆర్థిక సహాయం చేశారు. నిరుద్యోగ సోదరులారా దయచేసి ఎవరు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడకండి.పోరాడి సాధించుకుందాం. మహేందర్ అన్న ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుందాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *